Zelfs deze specht voelt zich thuis in het groene Klein Europa!

Het jaarlijkse buurtfeest is er voor jong en oud!

Het buurtfeest is een evenement vol met optredens, zang en plezier!

PreviousNext

Welkom

Beste buurtbewoner(s),

Onze buurtvereniging is opgericht in 1978. Wij hebben toen onze vereniging de naam 'Klein Europa' gegeven. Europese staatsmannen sieren de naambordjes van de straten in onze wijk.

De meeste gezinnen van de buurt zijn lid van onze vereniging.

Zij betalen daarvoor per jaar € 8,-. Ja, u leest het goed per jaar! Voor dat luttele bedrag doet u mee aan onze activiteiten. Als we iets organiseren krijgt u daarvoor tijdig een uitnodiging. Ieder jaar organiseren wij een zomerfeest, wandeltochten, kerstkienen, enz. voor jong en oud. Naast deze feestelijke activiteiten willen we ons takenpakket gaan verbreden.

Zo willen we een bijdrage leveren aan het verhogen van de leefbaarheid in onze wijk en samenwerking met zorginstellingen. In onze jaarvergadering kunt u kennis nemen van onze voornemens, uw eigen ideeën inbrengen en kritisch onze boekhouding inzien. Overigens kunt u dat het gehele jaar ook al doen. Neem dan contact op met een van de bestuursleden of met uw contactpersoon.

Hopelijk hebben we uw interesse gewekt om lid te worden. U kunt zich opgeven bij uw contactpersoon. Die zal een dezer dagen bij u aankloppen.

Met vriendelijke groeten,

Namens alle leden,

Jos Faarts,
voorzitter.